Formular înscriere cursanți CRED Seria 11 învățământ gimnazial perioada de formare mai-iulie 2022
Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.
Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT!

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie,►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educaţie plastică şi ► Educaţie muzicală ► Educaţie socială.

Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie:
a.  Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel  primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
c.  Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
-       directori și directori adjuncți din unități de învățământ
-       membri ai Consiliului de Administrație,
-       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
-       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
d.   Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial indiferent de numărul de discipline predate.


Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în mai 2022.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.
Email *
NUME PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI) *
TELEFON *
GRAD DIDACTIC *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
MEDIUL UNITĂŢII ŞCOLARE *
UNITATE ȘCOLARĂ PJ (cu MAJUSCULE) *
LOCALITATEA ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA *
ÎNCADRAREA/SPECIALITATEA PENTRU CARE VA INSCRIETI PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE *
FUNCȚIE DE CONDUCERE  deținute în ultimii doi ani școlari într-o unitate/instituţie de învățământ *
Am înțeles că în urma depunerii acestui formular sunt de acord să fiu contactat în vederea înscrierii la cursul de perfecționare organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. *
Datele dvs. personale sunt colectate  în scopul înscrierii la cursul CRED.  În baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către Ministerul Educației și Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului. DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE DREPTURILE MELE CONFERITE DE REGULAMENTUL UE 679/2016, INCLUSIV DESPRE DREPTURILE PE CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LE DEȚIN, DREPTUL LA ACCES LA DATE, DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”), DREPTUL LA RESTRICȚIONARE, DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, DREPTUL LA OPOZIȚIE, DREPTUL LA RECTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE. *
Vă mulțumim pentru depunerea solicitării de înscriere!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministerul Educației - Proiectul CRED.