ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "RAZEM DLA RADOMKI"


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” prowadzi prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety - powinno zająć to do 5 minut. Ankieta jest anonimowa i skierowana do mieszkańców Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą określeniu obszarów priorytetowych i kierunków działań LGD w przyszłej strategii.

Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  innowacyjne
   przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
  tworzące nowe miejsca pracy
  realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju)
  ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image