แบบสอบถามเรื่อง การจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (สัปดาห์ที่ 3)
การตอบแบบสอบถามของท่านเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเสริมสร้างระบบการจัดการต่อต้านข่าวปลอม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตามมาพร้อมกับข้อมูลล้นทะลักทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม
โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถศึกษาได้ที่

http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net
เมื่อท่านกดปุ่ม “ตกลง” ท่านยินยอมตอบแบบสอบถาม และยินยอมให้เราใช้ข้อมูลจากคำตอบของท่านในการวิเคราะห์ โดยการนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการรายงานเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ยินดีที่จะกรอกแบบสอบถาม ขอให้กดปุ่ม “ไม่ตกลง” *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy