แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการระยะยาว
เพศ *
หน่วยงาน/สังกัด *
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำสนธิ
Your answer
อายุ *
(กรอกอายุเป็นตัวเลข เช่น 35)
Your answer
ตำแหน่ง/บทบาทหน้าที่ *
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
1.คุณสามารถอ่านตัวอักษรและข้อความบนหน้าจอได้โดยง่ายหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
2.คุณคิดว่าโครงสร้างการจัดวางข้อมูลบนหน้าจอมีความชัดเจนหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
3.คุณคิดว่าตำแหน่งของข้อมูลบนหน้าจอมีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
4.คุณคิดว่าการใช้ Highlight เพื่อเน้นส่วนต่างๆของระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้การใช้งานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
5.คุณคิดว่ารูปแบบการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน (ข้อความ , ส่วนแสดงตัวเลือก , ช่องทำเครื่องหมาย , ปุ่ม) มีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
6. คุณคิดว่ารูปแบบการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและการประเมินผู้สูงอายุ (ข้อความ , ส่วนแสดงตัวเลือก , ช่องทำเครื่องหมาย , ปุ่ม) มีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
7.คุณคิดว่ารูปแบบการบันทึกข้อมูลการวางแผน (ข้อความ , ส่วนแสดงตัวเลือก , ช่องทำเครื่องหมาย , ปุ่ม) มีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
8.คุณคิดว่ารูปแบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ (ข้อความ , ส่วนแสดงตัวเลือก , ช่องทำเครื่องหมาย , ปุ่ม) มีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
9.คุณชอบส่วนการแสดงผลของระบบสารสนเทศนี้หรือไม่ (หน้าตา โครงสร้าง สี รูปแบบตัวอักษร) *
เลือกคำตอบ
10.คุณคิดว่าลำดับของหน้าจอ (screen) สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความเหมาะสมหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
11.คุณคิดว่าขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนี้มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
12.คุณคิดว่าการทำงานของระบบสารสนเทศนี้ให้ผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนตรงตามที่คุณคาดการณ์หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
13.คุณคาดว่าในอนาคตคุณจะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
14.คุณรู้สึกว่าคุณมีอุปสรรคหรือความไม่สะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศนี้หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
15.คุณคิดว่าระบบสารสนเทศนี้ง่ายต่อการใช้งานหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
16. คุณสามารถค้นหาข้อมูลและเครื่องมือการทำงานที่คุณต้องการได้โดยง่าย *
เลือกคำตอบ
17.ข้อมูลที่อยู่บนระบบสารสนเทศนี้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ *
เลือกคำตอบ
18.ข้อมูลที่อยู่บนระบบสารสนเทศนี้มีส่วนช่วยให้คุณทำงานในส่วนงานที่เป็นหน้าที่ของตนเองได้อย่าง สะดวกขึ้น หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
19.การใช้คำศัพท์ต่างๆในระบบสารสนเทศนี้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
20.คำศัพท์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
21.คุณคิดว่าขั้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศนี้เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของคุณหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
22.ระบบสารสนเทศนี้มีเครื่องมือช่วยในการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตามที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
23.คุณคิดว่าระบบสารสนเทศนี้มีประโยชน์ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของหน่วยงานของคุณหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
24.คุณคิดว่าระบบสารสนเทศนี้จะช่วยให้การทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มากขึ้นหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
25.ระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้การทำงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของคุณ รวดเร็วขึ้นหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
26.ระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้การทำงานในเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ง่ายขึ้นหรือไม่ *
เลือกคำตอบ
27.ระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของคุณดีขึ้น หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
28.โดยรวมแล้วคุณพอใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนี้หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
29.โดยรวมแล้วคุณพอใจกับระดับความยากง่ายในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนี้หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
30.โดยรวมแล้วคุณพอใจกับระยะเวลาในการใช้ระบบสารสนเทศนี้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
31.โดยรวมแล้วคุณพอใจกับวีดีโอการใช้งานระบบสารสนเทศนี้ หรือไม่ *
เลือกคำตอบ
ข้อเสนอแนะ(โปรดแสดงความคิดเห็น) *
ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของท่านจะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service