ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ŠPINDLERŮV MLÝN 2020
58. KONGRES 27.-29.KVĚTNA 2020, HARMONY CLUB HOTEL ŠPINDLERŮV MLÝN
Email address *
Název společnosti: *
Your answer
IČO společnosti: *
Your answer
Adresa společnosti: *
Your answer
Titul , příjmení, jméno (všech přihlášených): *
Your answer
Kontaktní mobilní číslo: *
Your answer
Vztah k SKS: *
Účastník kongresu bere na vědomí, že Sdružení komunálních služeb, se sídlem Dělnická 164, 434 01 Most-Velebudice (dále jen „Sdružení komunálních služeb“), jakožto správce zpracovává v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu 3 let, osobní údaje v rozsahu uvedeném v této prezenční listině, na základě oprávněného zájmu Sdružení komunálních služeb, na zjištění účasti na akci a za účelem vedení evidence o účasti na akci. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se akce zúčastnit. Účastník konference je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany Sdružení komunálních služeb, na : matucha@sdruzeniks.cz . Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. Května 2018 ve smyslu příslušných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů je správce oprávněn používat elektronickou adresu, kterou jste uvedli v souvislosti s přihlášením na kongres za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobným těm, které Vám již poskytl (jedná se zejména o nabídku účasti na dalším ročníku konference). V Těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany třetí osoby.Sdružení komunálních služeb, tímto účastníka konference informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Sdružení komunálních služeb, provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Sdružení komunálních služeb, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník kongresu má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy