แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
กรมประชาสัมพันธ์
Email address *
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
เพศ *
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
2. อายุ *
4. ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
โปรดระบุบริการที่ท่านขอรับบริการ ระดับความพึงพอใจ
4.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3.เจ้าหน้าที่ดูและเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
* ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
8.แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
6.การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
7.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
5.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
* ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
10.ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน
9.เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
* ด้านผลจากการให้บริการ
12.ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
11.ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ(ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดผลาด)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy