ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ท่านได้ใช้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
ใช้งานง่าย
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy