S18 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut? *
1 point
2. Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pelbagai bentuk pintu gerbang. Hal ini melambangkan *
1 point
3. Apakah sumbangan mereka? *
1 point
Captionless Image
4. Apakah X ? *
1 point
Captionless Image
5. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? *
1 point
Captionless Image
6. Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah kepentingan unsur tersebut? *
1 point
7. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taghlib semasa Zaman Jahiliah di Tanah Arab. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? *
1 point
8. Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut? *
1 point
9. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bertindak untuk memastikan kedua-dua kepentingan hijrah tersebut menjadi kenyataan? *
1 point
Captionless Image
10. Setelah rombongan orang Islam dari Madinah disekat di Hudaibiyah padatahun 628 Masihi, Rasulullah SAW bertindak menghantar Uthman bin Affanmenemui pemimpin Quraisy di Makkah. Mengapakah Rasulullah SAW bertindak sedemikian? *
1 point
11. Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang munculselepas kewafatan Nabi Muhammad SAW? *
1 point
Captionless Image
12. Apakah sumbangan kedua-dua kota berikut kepada tamadun dunia ? *
1 point
Captionless Image
13. Pedagang Islam telah dilantik sebagai syahbandar oleh pemerintah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Mengapakah pedagang Islam diberi keutamaan dalam pelantikan jawatan syahbandar tersebut ? *
1 point
14. Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara ? *
1 point
15. Apakah faktor yang membolehkan Melaka meluaskan jajahan takluk? *
1 point
Captionless Image
16. Bagaimanakah Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-I6? *
1 point
17. Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan tersebut? *
1 point
18. Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik gereja Katolik semasa Gerakan reformation? *
1 point
19. Syarikat tersebut melabur dalam perusahaan *
1 point
Captionless Image
20. Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? *
1 point
21. Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem Encomienda di Filipina. Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut? *
1 point
22. Apakah kesan pengenalan undang - undang Barat semasa penjajahan British di Burma? *
1 point
23. Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat ? *
1 point
24. Apakah isu yang dibangkitkan kepada orang Melayu oleh pengarang tersebut? *
1 point
Captionless Image
25. Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut? *
1 point
Captionless Image
26. Apakah X? *
1 point
Captionless Image
27. Mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948 berbanding Malayan Union? *
1 point
28. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut? *
1 point
Captionless Image
29. Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? *
1 point
Captionless Image
30. Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut? *
1 point
31. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani pada 15 Ogos 1957. Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada penduduk Tanah Melayu? *
1 point
32. Majlis Undangan Negeri Singapura telah meluluskan usul penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Disember 1961. Apakah kesan penggabungan tersebut terhadap Singapura? *
1 point
33. Apakah peranan jawatankuasa tersebut? *
1 point
Captionless Image
34. Sejak merdeka, Malaysia telah mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan sistem tersebut? *
1 point
35. Mengapah borang penamaan calon tersebut ditolak ? *
1 point
Captionless Image
36. Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara kita? *
1 point
37. Apakah X ? *
1 point
Captionless Image
38. Bagaimanakah cabaran tersebut dapat dipenuhi oleh kerajaan? *
1 point
Captionless Image
39. Mengapakah Jepun menyerang Pearl Harbour pada tahun 1941? *
1 point
40. Apakah hasrat negara - negara tersebut? *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy