ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร 21-31 มีนาคม 2563
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล ( ให้พิมพ์ชื่อ เว้นวรรค และตามด้วยนามสกุล เช่น รักเรียน ขยันจริง ) *
จบการศึกษาจากโรงเรียน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ชื่อ - สกุล บิดา (ให้พิมพ์ชื่อ เว้นวรรค และตามด้วยนามสกุล เช่น นายรักชาติ ขยันจริง) *
ชื่อ - สกุล มารดา (ให้พิมพ์ชื่อ เว้นวรรค และตามด้วยนามสกุล เช่น นางดวงใจ ขยันจริง) *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ( เช่น 168 ม.12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ) *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
แผนการเรียนที่เลือก *
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้าไม่มีให้พิมพ์ - ) *
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติ ( เช่น เหรียญทอง คิดเลขเร็ว ถ้าไม่มีให้พิมพ์ - ) *
เอกสารประกอบการสมัคร คือ รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ใบ ,สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,ใบ ปพ.5 เกรด 5 เทอม , และใบคะแนน O-NET ให้นำส่งในวันสอบ วันสอบ เลขที่สอบ โรงเรียนรัตนบุรี จะแจ้งให้ทราบทาง http://www.rattanaburi.ac.th/ ต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of รัตนบุรี.