แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภท *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
รูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา
ความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์
ความพึงพอใจในเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ / แนวความคิดเห็น เพิ่มเติม:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms