การดูงานต่างประเทศ(หลักสูตร)
การดูงานต่างประเทศ(หลักสูตร)
1. country/ ประเทศ
2. International organization / องค์กร
3. Department / ส่วนงาน, แผนก
4. Date / วันที่ดูงาน, วันที่จัดกิจกรรม
ตัวอย่าง 15 กันยายน 2560
5. In Details Activity / รายละเอียดเพิ่มเติมจากกิจกรรม *
6. Suggestion / ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น อาจารย์บรรยายดี
7. Website / เว็บไซต์หน่วยงาน
8. Responsible office / หน่วยงานภายใน KPI ที่รับผิดชอบ *
9. หลักสูตร - รุ่น
10. ชื่อผู้ประสานงานภายในสำนัก / วิทยาลัย *
Upload Document / ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
11. Upload Document / ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ที่ 1
12. Upload Document / ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ที่ 2
13. Upload Document / ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ที่ 3
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Prajadhipok's Institute. - Terms of Service