ภาคเรียนที่ 2/2561 แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง 1 โปรดศึกษารายละเอียดและเกณฑ์การผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เข้าใจ
2. ให้กรอกเฉพาะตัวเลขอาราบิกเท่านั้น (ไม่ต้องใส่ลักษณะนาม : คน)
3.ให้กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2562
Email address *
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ศูนย์เครือข่าย *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
Your answer
ระดับดี *
Your answer
ผ่าน *
Your answer
ไม่ผ่าน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดี *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ไม่ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดี *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ไม่ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดีเยี่ยม *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ระดับดี *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ไม่ผ่าน *
โรงเรียนประถมให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ผู้รายงาน *
Your answer
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทันที *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service