Akční plán rozvoje města Dobříše pro roky 2019–2020
Vážení spoluobčané,

město Dobříš připravuje akční plán na roky 2019–2020, v němž budou zařazeny konkrétní projekty a činnosti, které budou v uvedených letech realizovány. V návaznosti na stav připravenosti projektů, na vaše podněty z únorového veřejného fóra a na doporučení pracovních skupin k akčnímu plánu, které se sešly 25. 4., byl připraven návrh možných projektů. Prosíme o vaše vyjádření k potřebnosti a důležitosti níže uvedených projektů.

Výsledek šetření bude sloužit jako podklad pro výběr prioritních projektů z hlediska financování (naléhavost investice, časová důležitost investice). Můžete doplnit i vlastní návrhy významnějších projektů a činností do akčního plánu.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Mgr. Stanislav Vacek, MPA; starosta města


Měly by být realizovány následující projekty z prioritní oblasti Kvalita života – volnočasové aktivity, aktivní a bezpečná komunita, občanská vybavenost, životní prostředí, infrastruktura?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nevím
Zastřešení zimního stadionu
Přístavba vstupní haly u sportovní haly
Přístavba gymnastického sálu u sportovní haly
Dopravní dětské hřiště V Lipkách
Knihovna s prostory pro spolkovou činnost
Domácí kompostéry pro obce regionu Dobříšsko a Novoknínsko
Nástavba polikliniky (včetně celkové rekonstrukce)
Revitalizace asfaltového okruhu na fotbalovém stadionu
Řešení skateparku
Zajištění prostor pro spolky
Obnova a doplnění herních prvků ve městě
Vybudování kompostárny
Měly by být realizovány následující projekty z prioritní oblasti Doprava?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nevím
Řešení Mírového náměstí - chodníky podél ul. Pražská - II.etapa
Cyklostezka Dobříš - Stará Huť
Revitalizace Komenského náměstí
Cyklostezka Větrník – Brodce
Vybudování bezbariérové trasy mezi objekty občanské vybavenosti
Měly by být realizovány následující projekty z prioritní oblasti Město na zlaté stezce – cestovní ruch, podpora malého a středního podnikání, výstavba?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nevím
Obnova a údržba městských naučných stezek
Vytvoření kopie sochy svatého Judy Tadeáše
Vybudování sociálních bytů v ubytovně Větrník
Řádek 4
Prostor pro uvedení návrhů na další projekty a činnosti k zařazení do akčního plánu
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service