Φόρμα υποβολής ερώτησης

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2010, Παρασκευή 23 Απριλίου 2010
18:00 Στρογγυλό τραπέζι: «Ψηφιακό Σχολείο: Σχεδιασμός, προοπτικές και προβληματισμοί»

Ψύλλος Δ. (συντονιστής)
Ομιλητές:
Ζαγούρας Χαράλαμπος, Καθηγητής στον τομέα των Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

Καρασαββίδης Ηλίας, Λέκτορας ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καρούνος Θεόδωρος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων

Καρτσιώτης Θόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Φασουλόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Φιλιππιάδης Γρηγόριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

19:00-19:20 Διάλειμμα - Καφές

19:20 Υποβολή ερωτήσεων συνέδρων - Συζήτηση

20:40 Λήξη

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question