Dance Fitness Registration Form
ใบสมัครการแข่งขันประเภท dance fitness
Group Name/ชื่อกลุ่ม *
Your answer
Contact Number/เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Email/อีเมลล์ *
Your answer
Country REP/ประเทศที่สังกัด *
Your answer
Categories/ประเภทของกลุ่มที่สมัครแข่งขัน
Categories will depend on the majority age of group members /ประเภทการจัดกลุ่มผู้เข้าแข่งขัน ขึ้นอยู่กับสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่ม
Group Member
- Minimum 3 participants in a group, maximum 5 participants in a group. /สมาชิกในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน
- Competitors may not dance in more than 1 group. /
1 : Full Name (Group leader)ชื่อหัวหน้าทีม *
Your answer
Passport/ID เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประชาชน *
Your answer
Age/อายุ *
Your answer
2 : Full Name /ชื่อสมาชิกคนที่ 2 *
Your answer
Passport/ID เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประชาชน *
Your answer
Age/อายุ *
Your answer
3 : Full Name/ชื่อสมาชิกคนที่ 3 *
Your answer
Passport/ID เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประชาชน *
Your answer
Age/อายุ *
Your answer
4 : Full Name/ชื่อสมาชิกคนที่ 4
Your answer
Passport/ID เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประชาชน
Your answer
Age/อายุ
Your answer
5 : Full Name/ชื่อสมาชิกคนที่ 5
Your answer
Passport/ID เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประชาชน
Your answer
Age/อายุ
Your answer
Information :
1. Entry fees: 800 baht per person includes the entry ticket for competition day
2. There will be a qualifying round before the competition day for Thailand representative team
3. Date of Qualifying round: 31st March 2018
4. Qualifying round will be held in WE Fitness Khaerai Branch
5. Date of Final round: 28th April 2018
6. Final round will be held in Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
7. There will be only FINAL round during a competition day
8. International teams only require to dance the final round
9. International Competitors are advised to join Victory Dance Camp to further enhance dance knowledge and understanding.
10.Registration can be done through email to kelvin.dance.fitness@gmail.com/
Facebook: Kelvin Ong Chun Hoong
ข้อมูลการแข่งขัน :
1.ค่าสมัคร 800 บาท/คน สามารถนำไปใช้ในการเข้าชมในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
2.ผู้เข้าแข่งขันทีมไทยจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
3.คัดเลือกผู้เข้ารอบการแข่งขันในวันที่ 31 มีนาคม 2561
4.การคัดเลือกผู้เข้ารอบการแข่งขันจัดขึ้นที่ WE Fitness สาขา แคราย
5.การแข่งขันชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2561
6.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามห้างมาบุญครอง)
7.การตัดสินผู้ชนะเลิศรอบสุดท้าย สิ้นสุด ณ วันที่จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศเท่านั้น
8.การแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับทีมต่างชาติจะจัดขึ้นพร้อมกับวันชิงชนะเลิศเท่านั้น
9.ขอเชิญชวนผู้เข้าแข่งขันทีมต่างชาติเข้าร่วม Victory Dance Camp เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเต้น
10.ส่งใบสมัครมาที่ kelvin.dance.fitness@gmail.com /
Facebook: Kelvin Ong Chun Hoong
Rules and Regulations :
1. Dance fitness competition can be from any program
2. Solo Dancers are not permitted to enter
3. Group members may be from any gender
4. Minimum time limit is 5 minute, Maximum time limit is 8 minute per group.
5. Minimum 3 participants in a group, maximum 5 participants in a group.
6. Competitors may not dance in more than 1 group.
7. Categories will depend on the majority age of group members
e.g. (i) 3 members 25 y.o , 2 members 45 y.o. will be in category A
(ii) 2 members 45 y.o., 1 member 25 y.o. will be in category B
(iii) 2 members 25 y.o., 2 members 45 y.o. can be in category A or B
8. Judging Criterion are out of 100%:
a. 20% Choreography
i. Does the routine has a smooth transition ?
ii. Does the Choreography suitable or compliment the song choice ?
b. 20% Energy
i. Does the Competitor exhibit energy in the routine?
ii. Are there contrast of energy uses?
c. 20% Synchronization
i. Does the team members movements work with each other?
ii. Does the team has a good formation or formation changes?
d. 20% Performance
i. Showmanship, Emotion, Attitude & Character.
e. 20% Costume
9. There will be a special 10% Audience Choice.
10. Winners are selected of highest mark from all judges including audience choice.
11. A Copy of your chosen music, in MP3 format has to be clearly marked or send in during the
preliminary round, by using iPod, Smartphone. Files can also be send in earlier before preliminary
rounds or final rounds.
12. Invited Judges are all qualified Instructors in their expertise field.
13. Competitors are advised to be at the competition hall at all times.
14. All Judges decision are final and cannot be changed.
กฏกติกาการแข่งขัน :
1.การแข่งขัน Dance Fitness นี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำทุกๆโปรแกรมใน fitness มาใช้ในการแข่งขันได้
2.ไม่อนุญาตให้มีการเต้นแบบโซโล่เดี่ยว
3.ไม่จำกัดเพศในการเข้าร่วมแข่งขัน
4.กำหนดเวลาในการแข่งขันขั้นต่ำ 5 นาที สูงสุดได้ไม่เกิน 8 นาที ต่อ 1 กลุ่ม
5.สมาชิกในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน
6.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันสามารถแข่งขันได้เพียงคนละ 1 กลุ่มเท่านั้น
7.ประเภทการจัดกลุ่มผู้เข้าแข่งขัน ขึ้นอยู่กับอายุของสมาชิกในกลุ่ม
เช่น (i) สมาชิก 3 คน อายุ 25 ปี อีก 2 คน อายุ 45 ปี ให้จัดอยู่ใน กลุ่ม A
(ii) สมาชิก 2 คน อายุ 45 ปี อีก 1 คน อายุ 25 ปี ให้จัดอยู่ใน กลุ่ม B
(iii) สมาชิก 2 คน อายุ 25 ปี อีก 2 คน อายุ 45 ปี สามารถจัดอยู่ใน กลุ่ม A หรือ กลุ่ม B

8.เกณฑ์ในการตัดสินจาก 100%
a.20% การออกแบบท่าเต้น
i.การแสดงออกของท่าท่างการเต้นลื่นไหลเป็นธรรมชาติหรือไม่
ii.ท่าเต้นเหมาะสมกับเพลงที่เลือกหรือไม่
b.20% ความแข็งแรงของท่าเต้น
i.การแสดงออกถึงพละกำลังและความแข็งแรงของท่าทาง
ii.ความแตกต่างของพละกำลังกับของท่วงท่า ท่าทางในการเต้น
c.20% ความพร้อมเพรียง
i.การเคลื่อนไหวของสมาชิกในทีมมีความพร้อมเพรียงกันหรือไม่
ii.การเชื่อมต่อและการเปลี่ยนท่าทางมีความต่อเนื่องกันหรือไม่
d.20% ความสามารถในการแสดงออก
i.ท่วงท่าที่แสดงออกมา,การสื่อถึงอารมณ์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สึกที่ส่งผ่านออกมาเพื่อให้ผู้ชมนั้นสัมผัสได้
e.20% เครื่องแต่งกาย

9.คะแนนพิเศษจากผู้ชมอีก 10%
10.ผู้ชนะเลิศจะต้องได้คะแนนรวมสูงสุดทั้งจากกรรมการและท่านผู้ชม
11.เพลงสำหรับใช้ในการแข่งขันต้องเป็นไฟล์ MP3 โดยระบุรายละเอียดเพลงให้ชัดเจน และต้องนำมาในวันคัดเลือกรอบแรก
โดยใช้อุปกรณ์เช่น iPod หรือ มือถือ. โดยไฟล์เสียงดังกล่าวสามารถส่งมาให้ก่อนวันคัดเลือกรอบแรก หรือ รอบสุดท้ายของการแข่งขัน
12.คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญทั้งสิ้น
13.ผู้เข้าแข่งขันควรอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงานตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
14.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms