แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับ สนทส.

แบบฟอร์มนี้จัดทำสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส (สนทส.) และจะมีสถานภาพสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อท่านทำการกรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จ

โปรดดูกติกาและข้อกำหนดของทางสมาคมฯเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/site/thaistudentsinswitzerland/faq/a

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่มีการเผยแพร่แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ทางสมาคมฯจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานสถิติและจัดกิจกรรมเท่านั้น

  This is a required question

  (หน้าที่ 1/2) ประวัติส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question