แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1      www.utdone.net
คำชี้แจง.....แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (www.utdone.net) และสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจการใช้งาน และนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. สังกัด / หน่วยงาน *
4. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยประมาณ *
5. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 *
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
1.รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม *
2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน *
3. ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ *
4. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว *
5. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา *
6. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
7. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลา *
8. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy