แจ้งความประสงค์สมัครเรียน
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของสำนักการศึกษาและกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ทางแบบฟอร์มนี้ สามารถรับเอกสารการสมัครเรียนและมอบตัวเข้าเรียนได้เมื่อสถานการณ์ปกติ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 02-1812213
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
เช่น รักเรียน เรียบร้อย
เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน (13 หลัก) *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เช่น 24 มีนาคม 2563
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sisaket Rajabhat University. Report Abuse