6- 9 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා මුල සිට Scratch Programming.
පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් Scratch පාඨමාලාව. ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභී ශිල්ප සයුර වෙතින් online.

http://shilpasayura.org.
වැඩි විස්තර සඳහා 0777573857 අමතන්න.

අපි ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කාරීව තබා ගන්නා අතර ඒවා ඔබ සමග සන්නිවේදනය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්නෙමු.

Online Scratch programming based on grade 6-9 school curriculum for children conducted by International Award winning Shilpa Sayura Foundation http://shilpasayura.org

For more information please call 0777573857

We will keep your personal details confidential and used for communication with you only.

https://tinyurl.com/ssfscratch
https://tinyurl.com/ssfscratch
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Child's Name *
Child's School *
Child's Gender *
Child's Age *
Parent's Title *
Parent's / Gordian's Name *
Parent's / Gordian's Phone No *
Parent's / Gordian's Email *
WhatsApp phone number *
City *
Childs Language *
Required
The Above Information provided is true and the Child has parents permission to participate in this program.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy