โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำ-แก้ไข-รายงานผลแผนจัดหาพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตของงานแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้างการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน” รุ่นที่ 1 - 5
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
(นาย/นาง/นางสาว /ยศ)
Your answer
ชื่อและนามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
Required
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ (โทรศัพท์มือถือ) *
Your answer
รุ่นที่สนใจสมัครอบรม *
Required
อาหาร *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms