Hälsoenkät Cane Corso
Denna hälsoenkät ges ut av Ras- avelsföreningen Cane Corso (RACC) och har till syfte att ge en överblick över hälsoläget för Cane Corso i Sverige. Svaren kommer ligga till grund för revideringen av dokumentet och avelsverktyget RAS. Enkäten består av 22 huvudfrågor samt 14 underfrågor. Vi hoppas att du vill svara på denna enkät och ju fler som svarar, desto tillförlitligare blir resultatet. Därför är vi tacksamma om ni sprider denna enkät till andra Cane Corso ägare (som är eller har varit ägare). Vi behöver få ditt svar senast den 2020-03-01. Enskilda enkätsvar kommer behandlas konfidentiellt.

En sammanställning kommer bland annat presenteras på:
- Rasklubbens hemsida http://racc.nu/
- Facebooksida https://www.facebook.com/RasOchAvelsforeningenForCaneCorso/.

Vilka vill vi ska svara på enkäten?
- Både svenskfödda och importhundar
- Enbart hundar som är registrerade i SKK
- Både friska och sjuka hundar
- Alla hundar registrerade i Sverige från 1998 och framåt

Tack för din medverkan vi ser fram emot att läsa era svar.
Anna Jansson, Nina Gripemark och Sanna Havås, sittande i avelskommittén.
Vid eventuella frågor når du oss på: kassor@racc.nu

OBSERVERA: Du behöver INTE vara medlem för att svara på enkäten men när vi ändå har din uppmärksamhet, passar vi på att informera om att vi gärna vill få fler medlemmar! För ett medlemskap i klubben gå in på http://racc.nu/medlem och klicka dig vidare (kostar bara 150 kr första året). Dessutom om du har idéer på aktiviteter eller vill hjälpa till på något sätt i vår ideella organisation, så är du varmt välkommen!
Bakgrundsfakta om hunden
1. Ange hundens regnr och namn (valfritt)
Your answer
2. Är hunden född i Sverige eller en importhund? *
3. Ange hundens kön *
4. Ange hundens vikt (kg) *
Your answer
5. Ange hundens mankhöjd (cm). Bilden visar vart mankhöjden ska mätas *
Captionless Image
Your answer
6. Hur "använder" du din hund? *
Required
7. När är hunden född? Ange i formen år-månad: exempelvis 2020-01 *
Your answer
7a. Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
Your answer
7b. Vad avled hunden av? Skriv gärna en kort förklaring vid "Övrigt"
Hälsa
8. Är hunden höftledsröntgad (HD)? *
Required
9. Är hunden armbågsröntgad (ED)? *
Required
Bilden visar olika typer av bett (tillhör fråga 10)
10. Vad har/hade din hund för typ av bett? *
11. Har eller har din hund haft upprepade eller långvariga problem med hud eller allergi? *
Required
11a. Om din hund har eller haft problem med hud eller allergi, hur gammal var hunden när det upptäcktes?
Your answer
11b. Har du uppsökt veterinär för hundens problem med hud eller allergi? Ange gärna veterinärens utlåtande vid "Övrigt.."
12. Har eller har din hund haft något av följande problem med rörelseapparaten? *
Required
12a. Om din hund har eller haft problem med rörelseapparaten, har hunden blivit opererad för det? Vid vilken ålder?
Your answer
13. Har eller har din hund haft problem med ögonen? *
Required
13a. Om din hund haft problem med ögon, krävdes det operation? Vid vilken ålder?
Your answer
14. Har eller har din hund haft problem med mag- och tarmomvridning? *
14a. Om din hund har haft problem med mag- och tarmomvridning, krävdes operation? Vid vilken ålder?
Your answer
15. Har eller har din hund haft något av följande: *
Required
15a. Om din hund haft någon av ovanstående. Har hunden haft besvär på grund av det?
16. Har eller har din hund haft några andra problem än de som nämnts tidigare? *
Required
16a. Om din hund har eller har haft problem med någon av ovanstående åkommor, beskriv gärna kort omfattningen
Your answer
Avel
Frågorna 17 och 17a-d gäller avel, har du parat din hund oavsett resultat kan du svara på frågorna. Frågorna gäller både för TIK och HANE. Om du inte har parat din hund hoppa vidare till fråga 18 för tik och fråga 20 för hane
17. Om du använt din hund i avel. Vid vilken ålder/åldrar parades hunden?
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år eller äldre
Kull 1
Kull 2
Kull 3
Kull 4
Kull 5
17a. Var det en naturlig parning? Om din hund är hanhund, ange om det var en naturlig parning eller om hunden används för semin
Ja
Nej, hunden inseminerades (tik)
Nej, men hundens semin användes (hane)
Kull 1
Kull 2
Kull 3
Kull 4
Kull 5
17b. Resulterade parning i valpar?
Ja, vid första försöket
Nej, inte vid första försöket men på löpet därefter
Nej, inga valpar
Kull 1
Kull 2
Kull 3
Kull 4
Kull 5
17c. Genomförde tiken ett progesterontest innan parning?
17d. Hur gick valpningen? Om du svarar för en hanhund och inte vet hur valpningen gick, kan du hoppa denna fråga
Utan komplikationer, ägaren behövde inte hjälpa tiken
Tiken behövde hjälp från ägaren
Veterinär behövde hjälpa tiken
Det krävdes kejsarsnitt
Kull 1
Kull 2
Kull 3
Kull 4
Kull 5
Könsorgan och fertilitet
Gäller enkäten hanhund, kan du gå vidare till fråga 20.
18. Har eller hade din tik regelbundna löp?
18a. Hur många gånger per år löper din tik?
19. Har eller har din tik haft följande?
20. Testiklar (hanhundar). Ange det som passar in bäst
21. Har eller har din hanhund haft någon könsrelaterat problem?
Övrigt
22. Finns det någon information du vill lämna angående din hund, som du inte fått svara på i frågorna ovan?
Your answer
Återigen stort tack för att du har tagit dig tid att svara på denna enkät. Det är till stor hjälp för vårt framtida avelsarbete i rasklubben.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy