แบบฟอร์มขอรับการส​นับสนุนชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) โครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ใน “โครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ครบจำนวน 4 ล้านชุดแล้ว

GC ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้เสียสละด่านหน้าทุกท่าน ในความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างเต็มที่ มาตลอด

เราขอเป็นกำลังใจส่วนเล็กๆ ให้แก่ผู้เสียสละทุกท่าน
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy