แบบสำรวจความพึ่งพอใจ เว็บสหกรณ์ฯ
ขอความกรุณาสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางข้อความด้านล่าง เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
แสดงความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
เรื่อง ขั้นตอนการกู้เงินสามัญ (ใช้บุคคลคํ้าประกัน)
1. ด้านบริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการ
3. การแนะนำการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.