Adhesions a la plataforma

Els sotasignants mostram la nostra intenció d'adherir-nos de forma individual a la plataforma per la no renovació del pacte d'interins d'educació i autoritzam a fer públic el nostre suport.

Nota: Les dades personals seran tractades d'acord amb la normativa vigent i tan sols es farà públic el nom i llinatges.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question