KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
Email address *
SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN (QUP_SP_10) PROJEK STORMWATER MANAGEMENT & ROAD TUNNEL (SMART)
Soal selidik ini dijalankan bagi mendapatkan maklumbalas orangramai mengenai keberkesanan terhadap pembinaan terowong SMART dalam menangani masalah banjir dan juga masalah kesesakan lalulintas di Kuala Lumpur. Sebarang kemuskilan dan pertanyaan boleh dimajukan ke emel ruziah@water.gov.my ATAU asnawi@water.gov.my.
A. MAKLUMAT RESPONDEN
1. Pilih lokasi semasa anda membuat soal selidik ini. *
2. Kategori Responden *
3. Umur *
4. Jantina *
B. MAKLUMAT PROJEK SMART & PANDANGAN RESPONDEN
1. Sejauh mana anda tahu tentang terowong SMART (SMART Tunnel) *
2. Fungsi utama terowong SMART adalah bagi mengurangkan masalah banjir di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur (sekitar Jambatan Tun Perak dan Masjid Jamek) *
3. Kuala Lumpur tidak lagi mengalami banjir besar selepas terowong SMART mula beroperasi pada Julai 2007 *
4. Terowong SMART juga berfungsi mengurangkan masalah kesesakan lalulintas di kawasan Kampung Pandan dan Sungai Besi *
5. Secara keseluruhannya, apakah pandangan anda tentang terowong SMART? *
6. Adakah anda setuju agar projek seumpama SMART dilaksanakan ditempat lain? *
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms