โครงการอบรมครู “Creative Design Innovation Workshop”
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (มัธยมศึกษาตอนต้น) และ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ
09.00 – 12.00 น. กิจกรรม “การออกแบบสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การนำเสนอ
- กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
- สรุปกิจกรรม
13.00-16.00 น. กิจกรรม “นวัตกรรมและแนวทางการสร้างนวัตกรรม” โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- การนำเสนอ
- กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
- สรุปกิจกรรม

ผู้ใดสนใจสามารถกรอกข้อมูลต่อไปนี้
วันที่จะเข้าร่วมอบรม *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรณีย์ *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
Email Address *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service