แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้กล่อง/ซอง
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีวัตถุประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจการใช้กล่อง/ซอง เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุง/พัฒนากล่อง/ซอง ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณากรอกแบบสอบถามข้างท้ายนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการนี้ ปณท จะมีการสุ่มแจกของรางวัลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
กระเป๋าผ้าไปรษณีย์ที่ระลึก
โปรดเลือกคำตอบหรือกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service