แบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
Your answer
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
Your answer
คลิกเลือกห้องเรียน
พิมพ์เลขที่
Your answer
1.ข้อใดคือ ความหมายของเทคโนโลยี
1 point
2.ระบบชลประทาน เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตทางด้านใด
1 point
3.เทคโนโลยีการพัฒนาด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีสาเหตุการพัฒนามาจากปัจจัยใด
1 point
4.เทคโนโลยีการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า มีสาเหตุการพัฒนามาจากปัจจัยใด
1 point
5.เครื่องมือสำหรับรีดผ้าของชนชาติใดที่มีรูปร่างคล้ายกระทะ
1 point
6.เครื่องมือสำหรับรีดผ้าของชนชาติใดที่มีรูปร่างคล้ายเห็ด
1 point
7.เครื่องมือสำหรับรีดผ้าของชนชาติใดที่มีรูปร่างเป็นไม้กระดานผิวเรียบ
1 point
8.เครื่องมือสำหรับรีดผ้าของชนชาติใดที่มีรูปร่างคล้ายโต๊ะ
1 point
9.จากตารางการเปรียบเทียบพัฒนาการของเตารีดในแต่ละระยะ ระยะใดที่รู้จักการใช้ความร้อนมาช่วยในการทำให้ผ้าเรียบ
1 point
10.จากตารางการเปรียบเทียบพัฒนาการของเตารีดในแต่ละระยะ ระยะใดที่มีกลิ่นติดผ้าเนื่องจากอุปกรณ์รีดผ้า
1 point
11.ในระยะที่ 1 ของการพัฒนาเตารีดทำให้ผ้าเรียบทุกชนชาติจะใช้วิธีการ (Methods) ทำให้ผ้าเรียบด้วยวิธีการใด
1 point
12.ในระยะที่ 2 ของการพัฒนาเตารีดทำให้ผ้าเรียบทุกชนชาติจะใช้วิธีการ (Methods) ทำให้ผ้าเรียบด้วยวิธีการใด
1 point
13.ในระยะที่ 3 ของการพัฒนาเตารีดทำให้ผ้าเรียบทุกชนชาติจะใช้วิธีการ (Methods) ทำให้ผ้าเรียบด้วยวิธีการใด
1 point
14. อะเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลส์ มีบทบาททางด้านใด
1 point
15.การใช้หมายเลขโทรศัพท์ แทนการใช้ืชื่อเจ้าของโทรศัพท์ เกิดขึ้นปี พ.ศ.ใด
1 point
16.ปี พ.ศ. ใดมีการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้กับโทรศัพท์ทางไกลเป็นครั้งแรก
1 point
17.ข้อใดคือลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในระยะที่ 1
1 point
18.ข้อใดคือลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในระยะที่ 2
1 point
19.ข้อใดคือลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในระยะที่ 3
1 point
20.ผู้คุมเครื่อง (Operator) เกิดขึ้นในระยะใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms