WAR-BIXINTA QOYSASKA EE KU SAABSAN iPAD-YADA (Soomaali)

Fomkani oo ah mid laga heli karo interneet-ka waxaa loogu talo galay qoysaska ay u suurta gali waysay in ay ka qayb-qaataan xafladii War-bixinta qoysaska lagaga siinayay isticmaalka iPad-ka ee lagu qabtay iskuulka ay ilmahoodu dhigtaan.
Fomkani oo ah mid laga heli karo interneet-ka waxaa loogu talo galay qoysaska ay u suurta gali waysay in ay ka qayb-qaataan xafladii War-bixinta qoysaska lagaga siinayay isticmaalka iPad-ka ee lagu qabtay iskuulka uu ilmahoodu dhigto.

Waxaa haboon in waalidiinta iyo ilmahoodu ay isla akhriyaan fomkani si wada jir ahna u buuxiyaan meelaha looga baahanyahay. Ilmahaagu wuxuu isticmaali karaa iPad-ka ka dib marka aad bogtid akhrinta foomkani oo aad aqbashid heshiiska ku qoran.

OGOW: Qoysasku waa in ay u buuxiyaaan foom gaar ah arday kasto.
WAXA LAGAA RABAA WAA IN AAD:

1. Akhrisid buuga gacan-qabsiga ah ee ardayda

2. Daawatid video/muuqaal ku saabsan qaabka loo daryeelo iyo qaabka si nabdoon loogu isticmaalo iPad-ka.

3. Dib u eegtid caqabadaha ka dhalan karo hadii iPad-ka marar badan ardaygu uu jabiyo, lumiyo ama laga xado
4. Akhrisid oo aad saxiixdid heshiiska dayminta iPad-ka ee ardaygu laga rabo inuu galo
(Student iPad Loan Agreement.)


TILMAAMTA BUUXINTA FOOMKA:
Riix badhanka “CONTINUE” ee hoos kaga qoran bog kasta si aad oogu gudubtid bogga xiga ee foomka. Marka aad foomka dhamaysid riix badhanka “SUBMIT” . Hadii marka aad foomka buuxinaysay aad ku buuxisay email-kaaga waxaad helaysaa fariin cadaynayso in aad foomka gudbisay.

Macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa barta https://personalizedlearning.spps.org