Aasta klassijuhataja
Aasta klassijuhataja auhinnaga tunnustame õpetajat, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa oma klassi või kursuse õppijate individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.

Klassijuhatajaid ja kutseõppeasutuste kursusejuhatajaid saavad kandidaatideks esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. NB! Klassiõpetajad, kes õpetavad ja juhatavad sama klassi, esitage palun klassiõpetaja kategoorias.

Et Teie esitatav kandidaat teiste seast välja paistaks, siis soovitame põhjalikult läbi mõelda kandidaadi viimase kolme aasta tegevused, neist kõige olulisema kirja panna ning olla näidetes konkreetne. Mõelda tasub ka sellele, et ehk on kandidaadi silmapaistvat tegevust märganud ka teised ning saate esitada ühise ankeedi.

Pärast kandidaadi esitamist saadetakse esitaja e-posti aadressile kinnitus andmete kättesaamise kohta. Lisainfo gala@hm.ee

Email address *
Esitaja ees- ja perekonnanimi *
(juhul, kui esitajaks on organisatsioon, lisada nii organisatsiooni kui kontaktisiku nimi)
Your answer
Esitaja seos kandidaadiga
(asutus ja amet, lapsevanem vmt)
Your answer
Esitaja telefoninumber *
Your answer
Andmed kandidaadi kohta
Kandidaadi nimi *
Your answer
Kandidaadi töökoht *
Your answer
Kandidaadi tegevuskoht *
Kandidaadi e-posti aadress *
Your answer
Kandidaadi telefoninumber
Your answer
Kirjutage ühe lausega, miks kandidaat väärib esiletõstmist *
(kuni 230 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat on loonud oma klassis või kursusel „meie“-tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat teeb järjepidevat tööd õpilaste huvide avamisel ning toetab nende mitmekesiste valikute ja võimaluste nägemist
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemist
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ning seoste loomise ja kirjaliku ning suulise eneseväljenduse oskust
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja teiste kogukonna liikmetega oma õpilaste arengu toetamiseks
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas kandidaat rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid meetodeid, sealhulgas digitehnoloogia ja interneti võimalusi, ning jagab neid kolleegidega
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Lisainfo kandidaadi kohta
(kuni 500 tähemärki)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service