แบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน
สำหรับจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP CENTER)
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
1.ผลิตภัณฑ์สำหรับวางจำหน่ายในศูนย์ผลิตภัณฑ์
1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์
Your answer
1.2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และขนาดของชิ้นงาน(กว้าง*ยาว*สูง หน่วยเป็นเซนติมตร)
Your answer
1.3 ราคาต้นทุนสินค้า(บาท)
Your answer
1.4 กำไร(บาท)
Your answer
1.5 ค่า Packing, Bubble, กล่อง, เทป, ถุง, เชือก ต่อการจัดส่งสินค้า 1 ชิ้น(บาท)
Your answer
1.6 ราคารวม(บาท)
Your answer
2. งานแสดง(เช่น ดนตรี รำไทย คีตะมวยไทย ละคร)
2.1 อธิบายลักษณะของการแสดง โดยสังเขป
Your answer
2.2 ราคาค่าจ้างงาน
Your answer
3. งานบริการ (เช่น ร้านกาแฟ บริการปะยาง คาร์แคร์ ซ่อมบำรุง ตัดผม เสริมสวย อาหารและเบเกอรี่)
3.1 อธิบายลักษณะของการแสดง โดยสังเขป
Your answer
3.2 ราคาค่าจ้างงาน
Your answer
หมายเหตุ แนบไฟล์ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์มาที่ email: djopcenterteam@gmail.com
Your answer
ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประสานงาน
Your answer
Tel:
Your answer
Fax:
Your answer
E-mail:
Your answer
คำอธิบายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สามารถส่งผลิตภัณฑ์หรือความสามารถของเด็กและเยาวชนได้มากกว่า 1 ผลงาน
กรุณากรอกแบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์มาที่ email: djopcenterteam@gmail.com
หากหน่วยงานของท่านมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว ขอให้กรอกแบบสำรวจนี้หรือแจ้งให้ทาง DJOP Center ทราบด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลมาอัพเดตในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันต่อไป
ผู้ประสานงาน นางสาวนภาภร เกษอางค์ โทร 02 141 3572 โทรสาร 02 143 8472
*หมายเหตุ ขอให้ระบุราคาต้นทุนสินค้า กำไร ประมาณการค่าบรรจุหีบห่อ พร้อมค่าจัดส่ง เพื่อศูนย์ DJOP นำมากำหนดราคาขายในเว็บไซต์ ขายออนไลน์และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy