แบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน
สำหรับจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP CENTER)
ชื่อหน่วยงาน
1.ผลิตภัณฑ์สำหรับวางจำหน่ายในศูนย์ผลิตภัณฑ์
Clear selection
1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์
1.2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และขนาดของชิ้นงาน(กว้าง*ยาว*สูง หน่วยเป็นเซนติมตร)
1.3 ราคาต้นทุนสินค้า(บาท)
1.4 กำไร(บาท)
1.5 ค่า Packing, Bubble, กล่อง, เทป, ถุง, เชือก ต่อการจัดส่งสินค้า 1 ชิ้น(บาท)
1.6 ราคารวม(บาท)
2. งานแสดง(เช่น ดนตรี รำไทย คีตะมวยไทย ละคร)
Clear selection
2.1 อธิบายลักษณะของการแสดง โดยสังเขป
2.2 ราคาค่าจ้างงาน
3. งานบริการ (เช่น ร้านกาแฟ บริการปะยาง คาร์แคร์ ซ่อมบำรุง ตัดผม เสริมสวย อาหารและเบเกอรี่)
Clear selection
3.1 อธิบายลักษณะของการแสดง โดยสังเขป
3.2 ราคาค่าจ้างงาน
หมายเหตุ แนบไฟล์ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์มาที่ email: djopcenterteam@gmail.com
ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประสานงาน
Tel:
Fax:
E-mail:
คำอธิบายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สามารถส่งผลิตภัณฑ์หรือความสามารถของเด็กและเยาวชนได้มากกว่า 1 ผลงาน
กรุณากรอกแบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์มาที่ email: djopcenterteam@gmail.com
หากหน่วยงานของท่านมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว ขอให้กรอกแบบสำรวจนี้หรือแจ้งให้ทาง DJOP Center ทราบด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลมาอัพเดตในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันต่อไป
ผู้ประสานงาน นางสาวนภาภร เกษอางค์ โทร 02 141 3572 โทรสาร 02 143 8472
*หมายเหตุ ขอให้ระบุราคาต้นทุนสินค้า กำไร ประมาณการค่าบรรจุหีบห่อ พร้อมค่าจัดส่ง เพื่อศูนย์ DJOP นำมากำหนดราคาขายในเว็บไซต์ ขายออนไลน์และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy