แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1. ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-Mail
Your answer
Facebook
Your answer
ID Line
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ติดต่อท่านไม่ได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
2. ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา *
Your answer
สาขาวิชาที่จบ *
Your answer
รุ่นที่
Your answer
ภาคการศึกษา *
เข้าศึกษาเมื่อปี พ.ศ *
Your answer
ปีที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน
สถานภาพการทำงาน *
4. ข้อมูลที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท
Your answer
ตำแหน่งงาน
Your answer
ที่อยู่ที่ทำงาน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
Your answer
5. ท่านต้องการให้คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าในด้านใด *
Required
6. จากประสบการณ์การทำงาน ท่านคิดว่าคณะบริหารธุรกิจ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาปัจจุบันในด้านใดบ้าง *
Required
7. หากคณะบริหารธุรกิจ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีีความประสงค์เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ *
ช่องทางที่ท่านสะดวกในการติดต่อ *
Required
8. ท่านมีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านใดบ้าง
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy