Nattbrisen - vindsinredning
Styrelsen vill med denna enkät undersöka intresset bland medlemmarna i samfälligheten Nattbrisen för att inreda sin vind.

Bakgrunden är att en medlem frågade kommunen om de kunde ändra i detaljplanen för att möjliggöra detta. De sade sig villiga att utreda frågan och kontaktade oss om saken. Utredningsarbetet bekostas enligt ett av följande alternativ:

1) PLANAVTAL. Storleksordningen 300 000 kr som samfälligheten betalar varefter de medlemmar som får planändring till stånd SAMT är villiga att ta sin del av kostnaden under 2019/2020 direkt vidarefaktureras.

2) PLANAVGIFT. Storleksordningen 17 000 kr som varje medlem faktureras i samband med den ”obligatoriska” bygglovsansökan som behöver lämnas in för att inreda vinden efter det att planändring kommit till stånd för fastigheten.

Anledningen till enkäten är att om tillräckligt många (ca 20-30 st) medlemmar ställer sig positiva till inredning av sin vind för boende och/eller för varmförråd, SAMT får planändring till stånd för sina fastigheter, så är det mer ekonomiskt fördelaktigt att välja planavtal.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar för samtliga medlemmars intresse. I detta ingår t.ex att kräva tillräckligt brandskydd hos de som väljer att inreda sina vindar. Mer information finns att läsa på de interna sidorna under rubriken "Fastigheten/Pågående projekt/Vindsprojekt 2019” efter inloggning på vår webbplats nattbrisen.se

OBS!
* Vi vill ha svar på enkäten senast måndag 27/5
* Eventuella frågor kan ställas till email-adressen: vindsprojekt@nattbrisen.se
* De medlemmar som inte är intresserade av frågan kommer inte att belastas ekonomiskt överhuvud taget.

Vind - Nattbrisen
1) Är du intresserad av att inreda din vind ? *
Om a eller b kommer fler specificerade frågor
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service