Karta zgłoszeniowa dziecka do Przedszkola Ancymonek 
Podane dane w formularzu nie są nigdzie udostępniane! Prosimy o rzetelne uzupełnienie wszystkich informacji. W polach gdzie nie wpisujecie Państwo danych prosimy wpisać NIE DOTYCZY
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka *
Data i miejsce urodzenia *
PESEL *
Adres zamieszkania *
Planowane godziny pobytu dziecka w placówce *
Planowana data rozpoczęcia opieki w placówce *
MM
/
DD
/
YYYY
Czy dziecko posiada któreś z wymienionych dokumentów wydanych przez Państwową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną?
DANE DOTYCZĄCE RODZINY DZIECKA
Mama/opiekun
Imię i nazwisko Mamy/Opiekuna: *
Adres zamieszkania *
Miejsce pracy mamy *
PESEL *
Tel. kom *
Tel. służbowy
e-mail: *
Nr dokumentu tożsamości *
Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej *
Tata/opiekun
Imię i nazwisko taty/opiekuna *
Adres zamieszkania *
Miejsce pracy *
PESEL *
Tel. kom. *
Tel. służbowy *
e-mail: *
Nr dokumenty tożsamości *
Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej *
Rodzeństwo
Czy dziecko posiada rodzeństwo? *
Jeśli posiada, prosi o podania imienia i nazwiska oraz daty urodzenia rodzeństwa?
Informacje dodatkowe o dziecku
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje uzyskane w ten sposób umożliwią nam szybsze poznanie Państwa dziecka, ułatwią z nim kontakt oraz zaoszczędzą wielu pytań z naszej strony. W miejscach wykropkowanych prosimy o uzupełnienie informacji, natomiast w pytaniach wymagających wyboru prosimy o otoczenie właściwej (właściwych) odpowiedzi.
Jak dziecko jest nazywane przez najbliższych?
Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka lub innej placówki opiekuńczej?   *
Czy dziecko łatwo rozstaje się z bliskimi? *
Jak często dziecko ma kontakt z innymi dziećmi? *
Jaki jest najlepszy sposób postępowania z Państwa dzieckiem w trakcie napadu złości? *
Czy jest coś/ktoś czego dziecko się boi? *
Czy dziecko śpi w ciągu dnia? *
Jeśli tak, jak długo i w jakich godzinach, jakie ma przyzwyczajenia związane ze spaniem? *
Jakie choroby zakaźne dziecko przebyło? *
Czy dziecko choruje na choroby przewlekłe? *
Na jakie inne poważne choroby dziecko chorowało? *
Czy dziecko miewa utraty przytomności, drgawki, omdlenia? *
Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty? *
Jeśli tak, jakiego?
Czy w rozwoju dziecka występowały/występują jakieś zaburzenia lub nieprawidłowości? *
Jeśli tak, to jakie?
Czy dziecko jest alergikiem? *
Czy dziecko stosuje dietę? Jeśli tak to jaką? *
Na co dziecko jest uczulone? *
Inne informacje ważne dla postępowania z dzieckiem: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). *
Oświadczam , że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku zmian. *
Oświadczam , że zapoznałam (em) się z regulaminem i statutem placówki. *
ZGODY RODZICÓW DZIECKA
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w roku szkolnym 2023/2024
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Ancymonek” w Choszcznie , zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz na umieszczenie prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych. *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w roku szkolnym 2023/2024
 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na profilu Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Ancymonek” w Choszcznie, który znajduje się na serwisie społecznościowym FACEBOOK, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz na umieszczenie prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych. *
Zgoda na kontakty dziecka z pielęgniarką w celu sprawdzenia czystości ciała dziecka
Wyrażam zgodę na sprawdzenia czystości ciała mojego dziecka ( w tym przegląd czystości głowy w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą) przez pielęgniarkę w przedszkolu. *
Deklaracja zobowiązująca rodziców do informowania przedszkola/żłobka o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu rodziców i innych istotnych danych
 Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. *
Wybierz czas trwania umowy: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy