מבחן בכימיה בנושא הקשר הכימי, האנרגיה בקשר הכימי ותרכובות הפחמן
לפניכן מבחן הבנוי משני חלקים. חלק א שאלות סגורות וחלק ב שאלות פתוחות. כל השאלות הן שאלות חובה. בהצלחה רבה!
Email address *
1. לפניכם נוסחאות כימיות של ארבעה חומרים. הסתייעו בטבלה המחזורית של היסודות, הנמצאת בסוף המשימה, ובחרו את הנוסחה של המולקולה שבה קיימים קשרים שיתופיים (קוולנטיים) בין כל האטומים המרכיבים אותה. *
5 points
2. איזה היגד מהבאים מהווה סיבה אפשרית למספר העצום של תרכובות הפחמן בטבע? *
5 points
3. איזו נוסחת מבנה מתאימה לתיאור מולקולה אחת של CCl3CF3? *
5 points
4. לפניכם נוסחאות של ארבע תרכובות הפחמן, איזו מבין התרכובות a-d יכולה להיות מונומר של רב סוכר? *
5 points
5. לפנייך נוסחת מבנה של חומר, רשמי מתחת לנוסחת המבנה את הנוסחה המולקולרית המתאימה. *
5 points
Captionless Image
6. לפנייך נוסחת מבנה של חומר, רשמי מתחת לנוסחת המבנה את הנוסחה המולקולרית המתאימה. *
5 points
Captionless Image
7. לפנייך נוסחת מבנה של חומר, רשמי מתחת לנוסחת המבנה את הנוסחה המולקולרית המתאימה. *
5 points
Captionless Image
8. בין מי למי קיימת משיכה בקשר קוולנטי (שיתופי)? *
5 points
9. בחרו את זוג הנוסחאות הכימיות המורכבות ממספר זהה של אטומים? *
5 points
10. בין אילו מהאטומים הבאים יכול להיווצר קשר שיתופי (קוולנטי)? *
5 points
11. עתודות הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה מול חופי ישראל עשויות להקנות למדינה יתרונות בתחום הכלכלי ובשימור הסביבה. גז טבעי הוא תערובת המכילה בעיקר גז מתאן (CH4). סמני את האפשרות הנכונה בהיגד הבא: .תהליך השריפה של גז המתאן הוא תהליך: *
2 points
Required
12. עתודות הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה מול חופי ישראל עשויות להקנות למדינה יתרונות בתחום הכלכלי ובשימור הסביבה. גז טבעי הוא תערובת המכילה בעיקר גז מתאן (CH4). סמני את האפשרות הנכונה בהיגד הבא: בתהליך זה, האנרגיה המושקעת בפירוק הקשרים במגיבים קטנה יותר מ /גדולה יותר מ *
2 points
Required
13. אלו קשרים כימיים מתקיימים בין אטום הפחמן ושאר האטומים במולקולה אחת של CF2Cl2? *
5 points
14. איזו מהנוסחאות הבאות אינה אפשרית: *
5 points
15. בשנת 1984 התגלה לראשונה היסוד הסיום (Hassium).מהו סמל היסוד הסיום? *
5 points
16. מה מייצגת הנוסחה C2H2 ? *
5 points
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service