Frivillig//Volunteer @ Generator 2018
Join the party! Volunteer at Generator!
Frivillig // Volunteer @ Generator 2018
***ENGLISH BELOW***

Vil du være med på frivillig-holdet til Generator 2018?

Generator er den nye studiestartsfest for alle byens studerende. Bag festivalen står foreningen We Celebrate Odense, som er stiftet af Studenterhus Odense, Warehouse Festival, Musikhuset Posten og Ungdomshuset.
Generator finder sted i Odense 6.-9. September 2018
Studiestartsfesten hedder Generator fordi det symboliserer energi og synergi, med muligheden for samarbejde bredt forankret i det lokale eventmiljø. Sammen med vores partnere og gæster kan vi generere den fedeste studiestartsfest for byens mange studerende!

Du kan blive en del af vores team der skal løse mange forskellige opgaver under festivalen. Bland andet:
- Bar
- Hegn
- Opbygning/Nedtagning
- Sikkerhed
- Ressource
- Billetsalg
Hvis du har truckkørekort eller kan tilbyde andre egenskaber, så sig endelig til - så finder vi en plads på holdet til dig :)

Vi forventer af dig:
- At du kan arbejde minimum 8-10 timer under festivalen eller minimum 20 timer før og efter festivalen
- At du har mod på at have nogle travle timer imens du er på vagt
- At du kan deltage i informationsmødet der holdes op til festivalen
- At du møder til tiden, og er ædru/ikke drikker på din vagt
- At du er fyldt 18 år

Du kan forvente af os:
- Festival armbånd til Generator 2018
- Mad og drikke
- T-shirt
- Goodiebag
- Du får en sjov oplevelse sammen med de andre frivillige og dine venner
- Infomøde mandag den 3. september kl. 19:00

Lidt info om selve arbejdet:
BAR
- Servicering af festivalgæster
- Kassebetjening (Generator er en kontantløs festival)
- Produktion af drikkevarer (fadøl, sodavand, cider, drinks)
- Oprydning i barerne

HEGN
- Stå ved brandveje og udgange
- Tjekke armbånd og lukke rette folk ind/ud

OPBYGNING/NEDTAGNING
- Hjælpe til med at bygge pladsen op
- Praktiske opgaver for stærke mænd og kvinder
- Oprydning og nedtagning efter

INDGANG
- Tjekke armbånd og tasker ved indgange
- Scanne billetter/Give armbånd på

BILLETSALG
- Sidde i billetvogn og sælge billetter
- Tjekke ID
- Give armbånd på

RESSOURCE
- Affaldshåndtering
- Samle pant

For at blive frivillig på vores hold skal du udfylde formularen herunder. Skriv gerne hvis du har specielle erfaringer i forhold til at være frivillig på en festival, eller andre relevante kompetencer.

Spørgsmål rettes til festival@studenterhus.dk. Skriv IKKE til vores facebook profil, da beskederne ikke bliver set i tide. Skriv kun til mailen :)

__________________________________

ENGLISH
__________________________________

Do you wanna join the volunteer team for Generator 2018?

Generator is the new study start party for all the students in the city. Created by the association, We Celebrate Odense and established by Studenterhus Odense, Warehouse Festival, Musikhuset Posten and Ungdomshuset.
Generator takes place in Odense the 6th to the 9th of September 2018.
The study start party is called Generator because it symbolizes energy and synergy, with the possibility to cooperate broadly in the local event environment. Together with our partners and guests, we can generate the greatest study start party for the many students in the city!

You can be a part of the team that solves many different tasks during the festival:
- Bar
- Fencce
- Build up/take down
- Security
- Ressource
- Ticketsale
If you have truck certificate or can offer other qualities, let us now - we'll find you a spot on the team :)

We expect from you:
- That you can work a minimum of 8-10 hours during the festival or minimum 20 hours before/after the festival
- That you are ready for some busy hours while working
- That you can participate in the information meeting before the festival
- That you meet on time, and is sober during your shift
- That you are over 18 years old

You can expect from us:
- Festival bracelet for Generator 2018
- Food and drinks
- T-shirt
- Goodiebag
- A fun experience with other volunteers and friends
- Info meeting Monday the 3rd of September at 19:00

Info about the work:
BAR
- Servicing festival guests
- Cashregister work (Generator is a cash less festival)
- Producing drinks (Tap beer, soda, cider, drinks)
- Clean up in the bars

GATEKEEPER
- Stand in front of fire exits and exits
- Check bracelets and let the right people in/out

BUILD UP/TAKE DOWN
- Help build the site
- Practical tasks for strong men and women
- Clean up and take down

ENTRANCE
- Check bracelets and bags by the entrance
- Scan tickets / Put on bracelets

TICKETSALE
- Sit in ticketwagon and sell tickets
- Check ID
- Give guests bracelets on

RESSOURCE
- Trash handling
- Collect bottles and cans

To be a part of our team, fill out the formular beneath. Please write if you have any special skills regarding volunteering at a festival, or other relevant skills.

For questions, write to festival@studenterhus.dk. Do NOT write to our Facebook profiles, since the messages will not be seen on time. Only write to the e-mail :)

Fulde navn // Full name *
Your answer
E-mail *
Your answer
Bekræft E-mail *
Confirm your email
Your answer
Mobil // Cellphone *
Your answer
Alder // Age *
Your answer
Hvilket område vil du arbejde med?
Which area do you want to work with?
Holdnavn / - hvis du ønsker at arbejde sammen med dine venner skal I finde på et holdnavn
Team name / - if you wish to work with your friends, then come up with a teamname
Your answer
Hvilken dag/dage ønsker du at arbejde? *
Which day/days do you wish to work?
Required
Hvor mange timer ønsker du at arbejder? *
How many hours do you wish to work?
Din beskæftigelse / Your occupation *
Hvilke erfaringer har du / hvilke kompetencer har du? *
Experience / special skills?
Your answer
Tilhører du en organisation? (F.eks. Studenterhus Odense eller Posten)
Do you belong to an organisation? (Like Studenterhus Odense or Posten)
Your answer
Noget vi skal tage hensyn til? f.eks. dårlig ryg
Something we must take into account? ex. bad back
Your answer
Kommentarer / Comments
Your answer
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Generator må indsamle og behandle mine persondata vedr. oplysninger om mit navn, telefonnummer og e-mail, samt tage kontakt via disse i forbindelse med afviklingen af Generator jævnfør deres persondatapolitik. OBS! Dette er vigtigt for at du kan være frivillig. *
I hereby give my consent that Generator can collect and process my personal data relating to information about my name, phone number and e-mail, as well as contacting me in connection with the Generator according to their personal data policy. NOTE! This is important for you to be a volunteer.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Studenterhus Odense. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms