Заявка за участие в присъствено чуждоезиково обучение и входящ тест за определяне на ниво по език
Уважаеми госпожи и господа,

С този формуляр Вие заявявате участие в присъствено чуждоезиково обучение по английски или френски език в групова форма и полагате онлайн входящ тест за определяне на Вашето ниво по език.

ВАЖНО: Лицата, които са завършили успешно чуждоезиково обучение по английски или френски език, организирано от НИП по Оперативна програма "Административен капацитет" (2013 - 2015 г.), имат правото да заявят участие в следващо ниво по същия език, без да полагат входящ тест. Тези участници нямат право да заявят по-ниско ниво или ниво, по което вече са били обучавани и имат издаден сертификат.

Необходимото време за попълване на регистрационния формуляр е приблизително 10 минути, а на входящия тест - до 50 минути по английски език (100 въпроса) и до 40 минути по френски език (80 въпроса). Моля предвидете 1 астрономически час време преди да започнете регистрацията и тестуването.

С този формуляр може да заяви участие в чуждоезиков курс и да бъде тестувано само едно лице.

Всеки кандидат за чуждоезиков курс има право на един опит за входящо тестуване.

Настоящият формуляр събира лични данни, които са задължителни за нуждите на дейността. Тези данни са защитени съгласно действащите разпоредби на Закона за защита на личните данни. НИП е регистриран администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 0022580/17.03.08 г. от Комисията за защита на личните данни.

Дейността се осъществява по Проект № BG05SFOP001-3.002-0002 “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по ОПДУ.

Email address *
Предоставяне на лични данни *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms