PIETEIKUMA ANKETA jauniešu centru darbinieku/jaunatnes organizāciju pārstāvju apmācībām „Neturi sveci zem pūra”

Apmācības notiks 2014. gada 22. - 24. oktobrī, viesu namā „Melturi”, Amatas novads, Drabešu pagasts.
Pieteikšanās līdz 2014.gada 8.oktobrim, aizpildot anketu! No katra jauniešu centra/ organizācijas aicināti piedalīties 1-2 pārstāvji!

Atcerieties - šajā pieteikuma anketā nav "pareizo" vai "nepareizo" atbilžu. Mums svarīgas ir tieši Jūsu domas un atbildes!

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Laura Riekstiņa, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionu apmācību koordinatorei, tālr.: 22046231 / laura.riekstina@redcross.lv

Apmācības notiks pilnas 3 dienas! Piesakoties apmācībām, Jūs apstipriniet, ka varēsiet piedalīties apmācībās visas dienas. Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu viesu namu „Melturi” (http://www.viss.lv/?p=120238) gan jāsedz Jums pašiem.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrrvienību "Latviajs Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionos) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

  Captionless Image