Aquathlon Elbląg
Termin: 31.08.2019
Miejsce: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Elbląg ul. Moniuszki
Organizator: Szkoła Pływania Maluchy Pływają i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Imię i Nazwisko (rodzica/opiekuna) *
Your answer
Imię i Nazwisko uczestnika zawodów *
Your answer
Rok urodzenia uczestnika zawodów *
Your answer
Nr telefonu kontaktowego *
Your answer
Dystans: *
Klauzula informacyjna:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul.Karowa 1, 82-300 Elbląg
2) W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@mosir.elblag.eu
3) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie przeprowadzenia zawodów sportowych Aquathlon Elbląg
4) Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku wyrażenia zgody, udział w zawodach Aquathlon Elbląg będzie niemożliwy.
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
6) Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania zgody.
7) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
8) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi - PPHU Grupa Sport Tomasz Kowalski w celu i zakresie określonym w niniejszej klauzuli.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Miejski OśrodekSportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych Aquathlon Elbląg *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy