Provjerite poznavanje prometnih pravila i prometnih znakova!
Pred Vama je primjer testa za čije rješavanje je predviđeno vrijeme do 5 minuta. Rješavanje testa sastoji se od odabira ponuđenog odgovora za koji se smatra da je točan. U nekim pitanjima treba upisati broj u predviđeno mjesto.

Test ima 10 pitanja koja su vrednovana određenim brojem bodova (3, 4, 7) a ukupni broj bodova je 40. Za svako pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora. Test je položen ako je ostvareno najmanje 90 posto bodova (36) od ukupnog broja bodova, pod uvjetom da je točno odgovoreno na pitanja koja se odnose na pravila propuštanja vozila na raskrižju.
1. Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na brzoj cesti? Upišite odgovor - samo broj (km/h).
3 boda
Vaš odgovor
2. Koja se svjetla, u pravilu, koriste za osvjetljavanje ceste?
3 boda
3. Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?
3 boda
Slika bez opisa
4. Što označuje ovaj prometni znak?
3 boda
Slika bez opisa
5. Što trebate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?
3 boda
Slika bez opisa
6. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
7 bodova
Slika bez opisa
7. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
7 bodova
Slika bez opisa
8. Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?
4 boda
Slika bez opisa
9. Vozaču vozila B kategorije utvrđena je količina alkohola u krvi, u situaciji kao na slici? Smije li taj vozač nastaviti vožnju?
4 boda
Slika bez opisa
10. Koje opasnosti prepoznajete na cesti u situaciji kao na slici?
3 boda
Slika bez opisa
Podnesi
Nikada ne šaljite zaporke putem Google obrazaca.
Google nije izradio niti podržava ovaj sadržaj. Prijava zloupotrebe - Uvjeti pružanja usluge