ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ 1
 📌 คำแนะนำ
การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงเรียนบ้านบางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
💠 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการเสนอขอร้องเรียน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email (กรณีถ้าท่านมี) *
หัวข้อร้องเรียน *
ข้อมูล รายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy