Extraescolar - Guitarra 2019-2020

Aquest formulari serveix per tramitar l’alta a aquesta activitat extraescolar, que està promoguda i organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Fedac Sant Andreu.


Abans d'omplir i enviar el formulari, tindrem en compte les següents consideracions:

Per raons d'espai i logística les places de les extraescolars són LIMITADES, en el cas que hi hagi alguna activitat amb excés de demanda, les places s'adjudicaran per L'ORDRE DE TRAMITACIÓ DE LA SOL•LICITUD, tenint en compte la data i hora que genera automàticament el nostre sistema online en el moment en què la Família interessada envia el formulari.


INICI I FINALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

L'activitat començarà el 3 d octubre de 2019 i finalitzarà el 28 de maig de 2020.
Email address *
Horaris i preus extraescolar Guitarra
GRUPS:

Grup d’iniciació: dijous de 17:00h a 17:45h.

Grup continuació: dijous de 17:45h a 18:30h.

Grup avançat: dijous de 18:30h a 19:15h. --> CANCEL.LAT
PREU ACTIVITAT:

32 € mensuals


ALTRES CONSIDERACIONS:

Activitat dirigida a alumnes a partir de 3er de Primària.

Per realizar l’activitat, cal portar guitarra pròpia.

S’estableix un número mínim de 5 i màxim de 10 alumnes per grup.

A l’inici de curs es farà una prova de coneixement de l’instrument. En funció del grau de coneixement els alumnes aniran al grup d’iniciació (de 17.15 a 18.15 h.) o al grup de perfeccionament (18.15 a 19.15 h.).

Activitat gestionada per BCN Fusió, escola de música.
Preinscripcions pel proper curs (JUNY)

Les preinscripcions del mes de juny, serveixen per RESERVAR UNA PLAÇA pel proper curs a la extraescolar escollida, per tant NO ES RETORNARÀ L'IMPORT DE LA BESTRETA encara que l'alumne/a es doni de baixa abans de començar l'activitat.

Els horaris de les activitats podran variar en funció de la inscripció definitiva i dels grups que es formin.

Aquestes preinscripcions només es podran fer online, es a dir no es podrà fer cap preinscripció de manera presencial.

Per raons d'espai i logística les places de les extraescolars són LIMITADES, en el cas que hi hagi alguna activitat amb excés de demanda, les places s'adjudicaran per L'ORDRE DE TRAMITACIÓ DE LA SOL•LICITUD, tenint en compte la data i hora que genera automàticament el nostre sistema online en el moment en que la Família interessada envia el formulari.

Recordeu que per poder inscriure’s en qualsevol activitat és OBLIGATORI ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LA QUOTA DE L’AFA.

La preinscripció NO SERÀ FERMA fins que no s'hagi abonat l'import del rebut de la bestreta.
Pagament rebut bestreta Preinscripcions

La primera setmana de juliol, Fedac Sant Andreu realitzarà el cobrament de l’import de la primera mensualitat en concepte de bestreta per cadascuna de les activitats, al mateix compte on realitza normalment la resta de cobraments de l'Escola.

El desenvolupament de les activitats exigeix un mínim i un màxim d’alumnes per grup, per tant en el cas de no poder cobrir els mínims indispensables, s’avisarà als interessats i en el cas que ja s’hagi cobrat, es retornarà l’import de la bestreta de la preinscripció.
En cas que l’alumne/a sigui acceptat/da per fer l’activitat, no es retornarà l'import de la bestreta, encara que l’alumne/a es doni de baixa abans de començar l’activitat.
Inscripcions activitats (DE SETEMBRE FINS A MAIG)

A partir de setembre i fins a maig es poden realitzar inscripcions a les activitats extraescolars, sempre que no S'HAGIN ESGOTAT les places disponibles una vegada fetes les preinscripcions.

Aquestes inscripcions només es podran fer online, es a dir no es podrà fer cap inscripció de manera presencial.

INSCRIPCIONS PEL MES EN CURS: Si l'activitat es vol començar el mateix mes en què es tramita, un cop enviat aquest formulari i que el Vocal de l'activitat hagi confirmat que hi ha plaça, s'haurà d'anar presencialment al despatx de l’Afa els divendres de 17.15 a 18 h, i abonar el primer rebut en efectiu.

INSCRIPCIONS PEL MES SEGÜENT: Si l'activitat es vol començar el mes següent en què es tramita, un cop enviat aquest formulari i que el Vocal de l'activitat hagi confirmat que hi ha plaça, sempre que l’inscripció hagi sigut enviada DEL DIA 1 AL 20 DEL MES, Fedac Sant Andreu passarà el primer rebut pel compte bancari.

Però en el cas que l’inscripció hagi sigut enviada DEL DIA 21 AL DARRER DIA DEL MES, s'haurà d'anar presencialment al despatx de l’Afa els divendres de 17.15 a 18 h, i abonar el primer rebut en efectiu.
Confirmació Inscripcions (DE SETEMBRE A MAIG)

L’alta que es sol•liciti de setembre a maig, NO SERÀ FERMA FINS NO REBRE CONFIRMACIÓ del Vocal encarregat de dita activitat i haver abonat la quota del primer mes.
Forma de pagament de les Activitats

- Les activitats es cobraran per domiciliació bancària de novembre a maig, la gestió de totes les activitats extraescolars pertanyen a l'Afa de l'escola, però per raons logistiques en lloc de fer el cobrament dels rebuts l'Afa el cobrament el realitzarà Fedac Sant Andreu, al mateix compte on realitza normalment la resta de cobraments de l'escola.

- Si alguna extraescolar s’hagués d’allargar més enllà del 31 de Maig es passaria un rebut proporcional a final de curs.

- Les inscripcions s’entenen com a definitives per a tot el curs, i no es retornaran les quotes pagades en cas de baixa de l’activitat. Si us voleu donar de baixa d’alguna activitat es pot fer fins el dia 20 del mes corrent i serà efectiva pel mes següent, si la baixa es a partir del dia 21 es cobrarà el 100% de l’import de l’activitat del mes següent.

- Recordeu que per poder inscriure’s en qualsevol activitat ÉS OBLIGATORI ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LA QUOTA DE L’AFA. Preguem que qualsevol canvi de dades bancàries sigui comunicat per correu electrònic o presencialment al despatx de l’Afa.

- En cas de devolució d’algun rebut aquest es tornarà a presentar afegint el cost de les despeses bancàries corresponents.


MOLT IMPORTANT: Per tramitar la baixa de les activitats, només es pot fer online mitjançant el nostre formulari de baixes.
Dades necessàries per tramitar la Sol.licitud
Activitat en què es demana l'alta *
Si us plau cal marcar l'opció, per verificar que vols demanar l'alta per aquesta activitat, Gràcies.
Required
Curs escolar del nen/a *
IMPORTANT: Aquesta activitat és per alumnes a partir de 3r de Primària. En el cas de les Preinscripcions (JUNY) posar el Curs de l’any vinent, i en el cas de les Inscripcions (DE SETEMBRE A MAIG) posar el Curs actual.
Nom del nen/a *
Your answer
Cognoms del nen/a *
Your answer
Data naixement del nen/a *
Dia / Mes / Any
Your answer
Informar NIF del nen/a major de 14 anys o indicar "No aplica" *
Your answer
Adreça del domicili *
Your answer
Correu electrònic *
Si us plau abans d'enviar verifica que el teu mail estigui correcte, Gràcies.
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Nom adult que tramita l'alta *
Your answer
Cognoms adult que tramita l'alta *
Your answer
NIF adult que tramita l'alta *
Your answer
Política de Privacitat
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: AFA FEDAC SANT ANDREU
Finalitat: Respondre a les consultes que realitzen els usuaris
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web: http://www.afafedacsantandreu.cat/
En cas que no es marqui la següent casella no es podrà procedir per part de AFA FEDAC SANT ANDREU a la gestió de la seva sol·licitud *
Required
En cas que no es marqui la següent casella no es podrà procedir per part de AFA FEDAC SANT ANDREU a la gestió de la seva sol·licitud *
Required
Autorització per l’ús d’imatge
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola FEDAC Sant Andreu, amb domicili al Carrer Ramon Batlle, 39-45 CP 08030 de Barcelona i CIF G65629156, amb motiu de les seves activitats complementàries i extraescolars pot publicar imatges i/o filmacions en les que apareguin, individualment o en grup, els alumnes que realitzen les activitats esmentades.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Associació de Famílies de l’Escola FEDAC Sant Andreu demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o gravacions on apareguin i siguin clarament identificables.

Cal tenir present que el fet de no marcat la casella conforma s'autoritza, es donarà per fet que no es dona l'autorització.
*
Required
que la meva imatge aparegui en fotografies i/o enregistraments corresponents a activitats pròpies de l ́Associació al llarg de l'any (activitats extraescolars, festivals, festes,...) i publicades en Pàgina Web o Bloc de l ́Associació, Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc. ), Filmacions i/o muntatges realitzats per l ́Associació i l'única finalitat del qual és la difusió entre els pares i mares dels alumnes.

L'informem que l'ús de les indicades xarxes socials, comporta l'acceptació de Polítiques de Privadesa que impliquen la transferència de dades personals a tercers països que no disposen d'un nivell de protecció de dades adequat d'acord a la normativa europea.

Així mateix, li informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant carta dirigida a la nostra Associació, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Ramon Batlle, 39-45, CP. 08030 de Barcelona.
Instruccions per imprimir l’alta de l'activitat

Si vols imprimir la teva alta de l'activitat, a la pantalla del teu navegador i ABANS DE FER CLIC A ENVIA, entra a opcions del navegador i fes clic a l'opció imprimir.
I ja per acabar, no t'oblidis de FER CLIC A ENVIA.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy