Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY
#kulturnidata #stojimezakulturou
Email *
Sbíráme data za literaturu
Tento dotazník je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v souvislosti s COVID-19. Sběr dat probíhá za oblast divadla a tance, hudby a výtvarného umění. K 21. květnu 2020 byl na základě poptávky a s pomocí zástupců literární scény nově připraven i dotazník pro oblast literatury. V případě dobré odezvy bychom rádi dotazníkové šetření opakovali (s již menším množstvím otázek) na podzim tohoto roku za účelem zjištění aktuálního stavu. Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás zaujmou či na něž znáte odpověď, a povinných polí, označených * (těch je velmi málo).
Současná situace naložila na kulturní organizace nečekané úkoly, zároveň ale otevřela dveře novým aktivitám i způsobům komunikace a podnítila tento vysoce kreativní sektor v hledání inovativních forem uměleckého vyjádření. Zároveň se krize stala příležitostí k bilancování a k realizaci dlouho odkládaných plánů a nápadů. Ve světle současných událostí se podle našeho názoru také jasně ukazuje, že vzájemné sdílení údajů o aktivitách kulturních aktérů může být pro celou oblast kultury užitečné, a v tomto případě se stává dokonce klíčovým faktorem pro jeho budoucnost. Proto věříme, že si najdete čas potřebný pro zpracování tohoto dotazníku. Investovaný čas se nám všem vyplatí!
Vaše osobní údaje použijeme výlučně na komunikaci s Vámi a bez Vašeho vědomí je neposkytneme třetím osobám. Ostatní Vámi poskytnuté údaje budeme anonymizovat a chceme je poskytnout jak Vám, tak i oborovým organizacím a státní správě, aby všechny strany měly k dispozici faktografické podklady a mohly vést odbornou diskuzi nad důsledky a řešením nastalé mimořádné situace.
Dotazník obsahuje tři varianty. Vyberte, prosím, tu, která nejvíce odpovídá Vaší situaci. Dotazník pro „Jednotlivce“ je určen pro všechny fyzické osoby (OSVČ včetně umělců, i nepodnikající, tj. zaměstnance), u nichž alespoň část příjmů pochází z vymezených oblastí profesionálního umění. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které na své živnostenské oprávnění provozují nakladatelství, knihkupectví apod. (tj. zaměstnávají nebo vyplácejí další zaměstnance/pracovníky nebo OSVČ, provozují vlastní „provozovnu“ apod.) budou vyplňovat dotazník pro „Organizace“ – dotazník pro “Jednotlivce“ je určen pouze individuálním OSVČ, které vykonávají samostatně svoji činnost (spisovatelé, kritici, překladatelé apod.). * Povinné pole VŠECHNY FINANČNÍ ÚDAJE VYPLŇUJTE V CELÝCH KORUNÁCH!!!
*
Vyberte pouze jednu variantu. Nicméně dotazník můžete vyplnit vícekrát – například pokud vyplňujete za organizaci i sám za sebe. V takovém případě vyplňte každý dotazník samostatně.
Vyplněním dotazníku poskytujete Vaše osobní údaje a řadu dalších citlivých informací. Jsme si toho plně vědomi a v rámci předkládaného dotazníkového výzkumu jsme proto vyvinuli mimořádné úsilí pro jejich ochranu. Cílem sběru informací je provést analýzu dopadu opatření v souvislosti s COVID-19 v kultuře a agregovaná data z analýzy poskytnout veřejnosti. Všechna získaná data budou důsledně anonymizována a rozsah jejich využití přísně omezen na výše stanovený účel. Veškeré osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, e-mail, věk, pohlaví, členství v profesní nebo oborové asociaci/organizaci, informace o Vaší ekonomické situaci a případné další osobní údaje, se zavazujeme nezpřístupnit bez Vašeho souhlasu nikomu mimo úzký tým řešitelů projektu. Detailní informace o zpracování Vámi poskytnutých dat naleznete na stránce https://www.idu.cz/covid/zasadyzpracovani-osobnich-udaju-a-citlivych-dat.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institut umění - Divadelní ústav. Report Abuse