Rozkaz przełożonego a badanie wariograficzne
Formularz ma na celu sprawdzenie intuicji prawnokarnej osób pozostających w szeregach zawodowej służby wojskowej, jak również osób powiązanych wcześniej, bądź członków Legii Akademickiej w związku z rozkazem przełożonego z art. 343 §1 kodeksu karnego i jego korelacji z art. 192a §2 i 199a kodeksu postępowania karnego. Badanie ma wykazać wiedzę osób biorących w nim udział, przekonania oraz ewentualne obawy w środowisku wojskowym.
Badanie jest anonimowe.
Art. 343 §1 kk - "Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3."
Art. 192 §2 kpk - "W wypadkach o których mowa w §1 [W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów], za zgoda osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby."
Art. 199a kpk - "Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się."
W jakim jest Pan/Pani przedziale wiekowym? *
W jakim stopniu pozostaje Pan/Pani w relacji ze służbą wojskową? *
Czy był/a Pan/Pani kiedykolwiek zmuszona do wykonania rozkazu przełożonego? *
Czy według Pani/Pana rozkaz przełożonego do poddania się badaniom wariograficznym jest zgodny z prawem? *
Czy według Pani/Pana rozkaz przełożonego może ingerować w swobodę decyzji o poddaniu się badaniu wariograficznemu? *
Czy wykonałby/ałaby Pani/ Pan rozkaz poddania się badaniu wariograficznemu, jeżeli na terenie Pani/Pana jednostki wojskowej doszłoby do przestępstwa? *
Czy bałby/bałaby się Pan/Pani represji z tytułu niewykonania rozkazu przełożonego? *
Czy bałby/bałaby się Pan/Pani wyników takiego badania? *
Czy ufa Pan/Pani wynikowi badania wariograficznego? *
Required
Który przepis wiedzie prym? *
Required
Dlaczego uważa Pan/Pani, że rozkaz jest zgodny z prawem, bądź z nim niezgodny? (pytanie nieobowiązkowe)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy