Borang Penilaian Bengkel/Kursus/Ceramah

PKG Masjid Tanah, Bahagian Teknologi Pendidikan Melaka
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Objektif kursus ini telah tercapai
  Pada keseluruhannya kursus ini membantu saya meningkatkan kecekapan saya dalam aspek yang dilatih
  Kursus ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya dalam menjalankan tugas rasmi saya
  Kursus ini meningkatkan keupayaan saya untuk berkongsi pengetahuan/ kemahiran kepada orang lain
  Peruntukan masa kursus adalah mencukupi
  Please enter one response per row
  Isi kandungan bersesuaian dengan objektif kursus
  Isi kandungan bersesuaian dengan kerja rasmi saya
  Isi kandungan bersesuaian dengan tahap kompetensi saya dan mudah difahami
  Nota yang disediakan membantu saya memahami perkara yang diajar
  Nota yang disediakan menggunakan bahasa yang mudah difahami
  Please enter one response per row
  Makanan yang disediakan adalah memuaskan
  Bahan-bahan nota mencukupi dan berkualiti
  Kelengkapan peralatan memuaskan ( LCD , PA system )
  Tempat latihan adalah sesuai dan selesa
  Perkhidmatan yang diberi memuaskan
  Please enter one response per row
  This is a required question