SJC 2016

Anmälan till Svenska Jonglörskonventet 2016, 25-28 mars. Konventet kostar 700kr och i priset ingår helpension (frukost, lunch, middag, sovplats), träningslokal, föreställningar och andra aktiviteter som games och workshops. Betalning görs till SJFs plusgiro: 92 02 31-8.
Internationella jonglörer får betala med följande metod istället för plusgiro:
IBAN: SE1795000099602609202318
BIC: MDEASESS
För mer information: http://www.svenskjonglering.se/

(English)
Registration for the Swedish Juggling Convention in 2016, 25-28 of March. The Convention cost 700kr and the price includes full board (breakfast, lunch, dinner, sleeping accommodation), training facility, shows and other activities such as games and workshops. Payment is made to SJFS plusgiro : 92 02 31-8.
For international jugglers you use this instead of the plusgiro:
IBAN: SE1795000099602609202318
BIC: MDEASESS
For more info: http://www.svenskjonglering.se/

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question