แบบประเมิน (เจ้าหน้าที่)โครงการนำร่องพัฒนาระบบบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนำเข้า
2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล
3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
4.ความถูกต้องในการลบข้อมูล
5.ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม
6.ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
7.ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
8.ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง
9.การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้
9. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
10. คำศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms