QUO VADIS MASSMEDIA, QUO VADIS MARKETING 2019
Prihláška na konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2019, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Application form for the conference for PhD. students and young researchers Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2019, that will be held on April 11th 2019 at the Faculty of Mass Media Communication of the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2019
Dátum: 11. apríl 2019
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovensko
Konferenčný poplatok: 25€ / 50€

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 25. marca 2019.
Štátna pokladnica: SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 11042019
Do poznámky, prosím, uveďte "QV2019" a Vaše meno a priezvisko.

Konferenciu organizujú doktorandi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.


Conference for PhD. students and young researchers Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing 2019
Date: 11th April, 2019
Venue: The University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovakia
Conference fee: 25 € / 50 €

Conference fee must be paid by March 25th 2019.
IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variable symbol: 11042019
Please, enter "QV2019" and your name and surname in the comment.

The conference is organized by PhD. students of the Faculty of Mass Media Communication of UCM in Trnava, Slovakia.


Meno a Priezvisko / Name and Surname
Your answer
Titul / Degree *
Your answer
Kontaktné údaje / Contact Data *
E-mail a telefónne číslo / E-mail and Phone Number
Your answer
Vysoká škola, univerzita / Home university *
Your answer
Fakulta / Faculty *
Your answer
Forma doktorandského štúdia / The form of doctoral study *
Vyberte si sekciu / Choose the section *
Názov Vášho príspevku / The title of your contribution *
Názov nemusí byť konečný. Záväzný názov uvediete vo finálnom príspevku v šablóne. / The title may not be final. You enter the definite title in the final contribution in the template.
Your answer
Autori príspevku / The authors of the contribution *
Uveďte meno autora a spoluautorov vrátane titulov. / Please enter the name of the author and co-authors, including degrees.
Your answer
Krátka anotácia Vášho príspevku / Short annotation of your contribution *
Uveďte krátku anotáciu Vášho príspevku, akou oblasťou sa bude zaoberať, čo prinesie a pod. / Give a short annotation of your contribution, what area it will deal with, what it will bring...
Your answer
Účasť na konferencii / Conference participation *
Máte záujem o obed v deň konania konferencie? / Are you interested in lunch on the day of the conference? *
Cena obedu je 3€. / The lunch price is 3€.
Poznámka k obedu / Note on lunch
V prípade, že máte stravovacie obmedzenia, alebo by ste chceli viac obedov. / If you have any dietary restrictions or would like more lunch.
Your answer
Máte záujem o ubytovanie? / Are you interested in accommodation? *
Cena ubytovania je 10€/osoba/noc. Ubytovanie bude zabezpečené v budove konania konferencie. Nahlásenie ubytovania v tejto prihláške nie je záväzné a bude so záujemcom konzultované dodatočne. / The accommodation price is 10€/person/night. Accomodation will be provided in the conference building. Reporting the accommodation in this application form is not binding and will be consulted additionally.
Máte nejaké otázky? / Do you have any questions?
V prípade, že máte nejaké otázky alebo pripomienky, môžete ich uviesť sem. / If you have any questions or comments you can provide them here.
Your answer
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fakulta masmediálnej komunikácie. Report Abuse - Terms of Service