แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคาวมพึงพอใจของผู้ที่มารับบริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลบุญเรือง โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เรื่องที่ท่านขอรับบริการจากเทศบาลตำบลบุญเรือง ส่วนที่ 3 ความพีงพอใจต่อการให้บริการ ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เทศบาลปรับปรุงการทำงาน
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก  และมากที่สุด
3.โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยกดเลือก ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
                                                           
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
Required
อายุ *
การศึกษา *
Required
ภูมิลำเนา *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy