KONKURS OTWARTY na: realizację rezydencji artystycznej - Lublin i wsparcie produkcji Premiery Kameralnej - Kielce" 
PRZESTRZENIE SZTUKI 2022, LUBLIN – KIELCE
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Imię i nazwisko przedstawiciela aplikującego w imieniu rezydentów: *
2. Data urodzenia przedstawiciela aplikującego w imieniu rezydentów: *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Numer telefonu przedstawiciela aplikującego w imieniu rezydentów: *
4. Adres e-mail przedstawiciela aplikującego w imieniu rezydentów: *
5. Imiona i nazwiska artystów biorących udział w rezydencji: *
6. Biogramy artystów biorących udział w rezydencji - maks. 1500 znaków / osoba: *
7. Opis projektu – maks. 2000 znaków: *
8. Linki dokumentujące wcześniejsze działania artystyczne
9.Inne źródła finasowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA      
              
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) informuje się, że:

1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są: a) Współadministrator I - Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, email: sekretariat@ck.lublin.pl.      b) Współadministrator II - Kielecki Teatr Tańca, pl. Moniuszki 2 B, 25–334 Kielce, email: sekretariat@ktt.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z: a) Inspektorem Ochrony Danych Organizatora pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl. b)  Inspektorem Ochrony Danych Współorganizatora pod adresem mailowym: kancelaria@kgip.com.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: – przeprowadzenia naboru uczestników, organizacji i promocji wydarzenia poprzez udostępnianie nagrań, filmów, zdjęć z realizacji konkursu w: publikacjach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Współorganizarorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;– udostępnienia i publikacji wizerunku w publikacjach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Współorganizarorów na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.


4. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Współorganizatorów imprezy.

5. Zgodnie z art. 26 RODO Współadministratorzy zawarli stosowne Porozumienie, którego treść dotycząca zasad współadministrowania danymi osobowymi dostępna jest w siedzibie Współadministratorów. Porozumienie w części dotyczącej współadministrowania danymi osobowymi określa wspólne uzgodnienia zakresu obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów oraz relacji pomiędzy Współadministratorami oraz Współadministratorami a podmiotami, których dane dotyczą, w tym określenie zakresu i sposobu obsługi przez Współadministratorów żądań osób, których dane dotyczą.

6. Dane będą przechowywane przez do czasu zakończenia projektu, a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. 10 lat. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, najpóźniej do dnia zakończenia projektu.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody także prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zrealizować, przesyłając informację do siedziby lub na adres mailowy Współadministratorów.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w projekcie.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy